Tarafsızlık

Yardımlar yapılırken ve projeler oluşturulurken din, dil, ırk, mezhep, siyasi görüş ve renk ayrımı gözetmeden, ihtiyaç sahiplerine ve zor durumda kalmışlara yardım edilir.

Şeffaf

Şeffaflık ilkesi doğrultusunda çalışmalar planlanır ve faaliyetler hesap verilebilirlik ilkesi çerçevesinde yürütülür. Yapılan yardımların nerelerde ve nasıl yapıldığı raporlar ile paylaşılır.

Duyarlı

Yardım yapılan insanların kişilikleri rencide edilmeden, yardımlar en uygun şekilde yapılmaya çalışılır. Yardım malzemelerinin kalitesi ve kullanılabilirliği büyük önem taşımaktadır.


Projelerimiz


01.2020

Mobil Hijyen Tırı – 2

İKİNCİ HİJYEN KONTEYNIRININ HAZIRLIKLARIDaha önceki blog yazılarımızda belirttiğimiz üzere; ziyare

06.2018

İzmir ilk Umut Toplum Merkezi

İzmir Torbalı’da Suriye göçmeni olan Arap ve Kürt ailelerinin çocukları için var olan temsilciliği

06.2018

Mobil Hijyen Tırı – 1

Hazırlığı süren ve bizi heyecanlandıran projelerimizden birisi de “Gezici Duş ve Çamaşır Makinesi”

09.2017

Gaziantep İlk Umut Toplum Merkezi

Gaziantep’te Suriye göçmeni olan Dom ve Abdal ailelerinin çocukları için oluşturduğumuz Mülteci To


Katkıda Bulunun

Derneğimiz tarafından yürütülen faaliyetlere destek olmak ister misiniz?

Şube Adı Ostim/Ankara Şubesi
Şube Kodu 4259
Para Birimi Türk Lirası (TL)
Hesap Sahibi İLK UMUT DERNEĞİ
Hesap numarası 4259-0662735
IBAN TR88 0006 4000 0014 2590 6627 35
Bağış Türleri

Derneğimiz tarafından yürütülen faaliyetlere destek olmak ister misiniz?

• Nakdi yardım: Gelen talepler doğrultusunda kişilerin içinde bulunduğu hassasiyet durumu değerlendirilerek bir seferlik maddi yardım yapılabilir. Bunun yanı sıra doğabilecek diğer acil ihtiyaçlar da bu alandan karşılanır.
• Gıda paketi / Alışveriş kartı yardımı: Hassas durumda oldukları tespit edilen aile ve bireylere gıda, temizlik, kişisel bakım gibi ihtiyaçlarını karşılamaları için gıda paketi veya alışveriş kartı verilir. Verilen kartlarla alkol ve sigara alınamamaktadır.
• Çocuklar için oyuncak ve kırtasiye yardımı: Okul öncesi ve okul çağındaki çocuklara oyuncak ve kırtasiye paketi gibi yardımlar yapılır. Bu yolla çocukların gelişimlerinde önemli bir yeri olan oyun oynama ve el becerilerini geliştiren resim yapma gibi faaliyetlere destek olmak amaçlanır.
• Sağlık hizmetleri ve ilaç yardımı: Kronik ve uzun süreli hastalık durumlarında ödeme gücü olmayan mülteci ve sığınmacıların hastane yatış bedeli, ilaç, gözlük, protez ve tekerlekli sandalye gibi ihtiyaçlarının karşılanmasında kullanılır.
• Dernek tarafından gerçekleştirilen uyum faaliyetlerine destek: Mülteci ve sığınmacılar için sosyal uyumu ve toplumsal farkındalığı arttırmayı amaçlayan 8 Mart Kadınlar Günü, Çocuk Şenliği ve Dünya Mülteci Günü gibi etkinlikler, bilgilendirme toplantıları ve seminerlerin düzenlenmesinde kullanılır.
Desteğiniz için teşekkür ederiz!

Kırtasiye Eğitim Seti Bağışları


Doğal Afet Bağışları


Hijyen Seti Bağışları


Özel Gün Bağışları


Kışlık Giyim Bağışları


Çadır
Bağışları

İnsanlara bir umut aşılamak için büyük bir tutku taşıyoruz.

“İnsanların size nasıl davranmasını istiyorsanız siz de onlara öyle davranın” sözünün içinde derin bir anlam gördüğümüz için ve bu durum herkesin başına gelebileceği için insanlara yardımlaşma ve dayanışma konusunda bir örnek miras bırakmak istiyoruz.

Etkinliklerimizi gönüllülerimizin desteği ile hayata geçirmek istiyoruz. İlk Umut misyon ve vizyonuna hakim, zamanlarını, bilgi ve deneyimlerini sosyal sorumluluk bilincine sahip rol model insanlar ile başta gençler olmak üzere toplumun her kesimine edinilen bilgi ve deneyimi aktararak, gönüllülüğün öneminin ve bilincine sahip neslin yetişmesi hedeflenmektedir.

İlk Umut Derneği, dil, din, ırk, mezhep, cinsiyet ve sosyal farklılık gözetmeksizin tüm ihtiyacı olan taraflara hizmet sunar.

İlk Umut Derneği, Gönüllüsünden, gönüllü olduğu alanda, talep edilen gönüllülüğü, tam bir istek ve motivasyonla; paylaşmayı bilen, iletişimi güçlü, merhamet sahibi ve yaptığı iş için gerekli disiplin ile hareket etmesini bekler. Gönüllülükte işbirliğini, şeffaf ve sürekli diyalog halinde bir çalışma yapılmasını önemser.

İlk Umut Derneği Bireysel Gönüllüsü;

Kabul,beyan ve taahüt eder.