#EvdeKal – Yardım Kampanyamız Devam Ediyor


#EvdeKal – Yardım Kampanyamız Devam Ediyor

Covid-19 salgın hastalığı nedeniyle uygulanan karantina ve evde kal uygulaması sonucu zorluk yaşayan ailelere yönelik ikinci kez hazırladığımız 1000 adet hijyen paketini, Türk Kızılay’ı işbirliği ile ihtiyaç sahibi vatandaşlarımıza ulaştırmaya devam ediyoruz.

Destek veren herkese teşekkür ediyoruz ve gücümüz yettiğince çalışmalarımızı sürdürmeye devam edeceğiz.

#EvdeKal


Etkinliklerimizi gönüllülerimizin desteği ile hayata geçirmek istiyoruz. İlk Umut misyon ve vizyonuna hakim, zamanlarını, bilgi ve deneyimlerini sosyal sorumluluk bilincine sahip rol model insanlar ile başta gençler olmak üzere toplumun her kesimine edinilen bilgi ve deneyimi aktararak, gönüllülüğün öneminin ve bilincine sahip neslin yetişmesi hedeflenmektedir.

İlk Umut Derneği, dil, din, ırk, mezhep, cinsiyet ve sosyal farklılık gözetmeksizin tüm ihtiyacı olan taraflara hizmet sunar.

İlk Umut Derneği, Gönüllüsünden, gönüllü olduğu alanda, talep edilen gönüllülüğü, tam bir istek ve motivasyonla; paylaşmayı bilen, iletişimi güçlü, merhamet sahibi ve yaptığı iş için gerekli disiplin ile hareket etmesini bekler. Gönüllülükte işbirliğini, şeffaf ve sürekli diyalog halinde bir çalışma yapılmasını önemser.

İlk Umut Derneği Bireysel Gönüllüsü;

Kabul,beyan ve taahüt eder.