Ciğerlerimiz yanıyor!


Ciğerlerimiz yanıyor!

Antalya, Muğla, Mersin, Kayseri gibi ülkemizin dört bir yanında meydana gelen yangınlar sonucu hem yerleşim yerleri hem de ormanlarımız maalesef küle dönüştü. Yangınlar nedeniyle bir çok köy ve mahalle tahliye edilmek zorunda kaldı. Sokak hayvanları, yabani hayvanlar alevlerin arasında can verdi. Üzüntümüzü kelimelerle anlatmak imkansız. Orman yangınlarında görevli ekibimiz zaman kaybetmeden hijyen tırlarımızla birlikte harekete geçti ve bölgeye ulaştılar. Yapılan saha çalışması sonucu yangından etkilenen vatandaşlara acil olarak içme suyu ve ayran ikramları gerçekleştirdiler. Ayrıca özellikle hijyen ürünlerine olan ihtiyaç giderek büyümektedir. Bu nedenle başta içme suyu, ayran ve hijyen ürünlerini bu vahim hadiseyi yaşamış vatandaşlarımıza sağlamak için sizlerin desteğine ihtiyacımız var. Buna ek olarak yangından etkilenen ve tıpkı insanlar gibi büyük bir travma yaşayan hayvanlar için besleme çalışmaları hususunda sizlerin desteğini rica ederiz.

Bağış


Etkinliklerimizi gönüllülerimizin desteği ile hayata geçirmek istiyoruz. İlk Umut misyon ve vizyonuna hakim, zamanlarını, bilgi ve deneyimlerini sosyal sorumluluk bilincine sahip rol model insanlar ile başta gençler olmak üzere toplumun her kesimine edinilen bilgi ve deneyimi aktararak, gönüllülüğün öneminin ve bilincine sahip neslin yetişmesi hedeflenmektedir.

İlk Umut Derneği, dil, din, ırk, mezhep, cinsiyet ve sosyal farklılık gözetmeksizin tüm ihtiyacı olan taraflara hizmet sunar.

İlk Umut Derneği, Gönüllüsünden, gönüllü olduğu alanda, talep edilen gönüllülüğü, tam bir istek ve motivasyonla; paylaşmayı bilen, iletişimi güçlü, merhamet sahibi ve yaptığı iş için gerekli disiplin ile hareket etmesini bekler. Gönüllülükte işbirliğini, şeffaf ve sürekli diyalog halinde bir çalışma yapılmasını önemser.

İlk Umut Derneği Bireysel Gönüllüsü;

Kabul,beyan ve taahüt eder.