Dünya’ya Umutla Bakabilsinler


Dünya’ya Umutla Bakabilsinler

İzmir Tepecik Kadın Doğum Hastanesinde yeni doğum yapmış anneleri hem ziyaret ettik hemde yeni doğmuş bebeklerimize hediyelerini sevgili sağlık çalışanları aracılığı ile ilettik. Doğal afetlerin ardı arkası kesilmeden devam ettiği ilimizde Dünya’ya gözlerini yeni açan bebeklere ve bu zor şartlarda artan ihtiyaçlarını karşılayabilmek için ailelerine siz değerli bağışçılarımız sayesinde bebek yardım setlerimizi ulaştırıyoruz. En önemli önceliğimiz olan çocuklarımızın umut ile geleceğe bakabilmeleri için sizler de destek olmak ister misiniz?


Etkinliklerimizi gönüllülerimizin desteği ile hayata geçirmek istiyoruz. İlk Umut misyon ve vizyonuna hakim, zamanlarını, bilgi ve deneyimlerini sosyal sorumluluk bilincine sahip rol model insanlar ile başta gençler olmak üzere toplumun her kesimine edinilen bilgi ve deneyimi aktararak, gönüllülüğün öneminin ve bilincine sahip neslin yetişmesi hedeflenmektedir.

İlk Umut Derneği, dil, din, ırk, mezhep, cinsiyet ve sosyal farklılık gözetmeksizin tüm ihtiyacı olan taraflara hizmet sunar.

İlk Umut Derneği, Gönüllüsünden, gönüllü olduğu alanda, talep edilen gönüllülüğü, tam bir istek ve motivasyonla; paylaşmayı bilen, iletişimi güçlü, merhamet sahibi ve yaptığı iş için gerekli disiplin ile hareket etmesini bekler. Gönüllülükte işbirliğini, şeffaf ve sürekli diyalog halinde bir çalışma yapılmasını önemser.

İlk Umut Derneği Bireysel Gönüllüsü;

Kabul,beyan ve taahüt eder.