Gaziantep İlk Umut Toplum Merkezi


Gaziantep İlk Umut Toplum Merkezi

Gaziantep’te Suriye göçmeni olan Dom ve Abdal ailelerinin çocukları için oluşturduğumuz Mülteci Toplum Merkezi Nisan/2017 itibari ile hizmete başlamıştır. Sıfır Ayrımcılık Derneği ile ortaklaşa yürüttüğümüz bu projede çocukların sosyal yaşama adapte olabilmeleri için gerekli çalışmaları yapmak, el becerilerini, konuşma ve yazma becerilerini geliştirecek türde çalışmalarla onlara eğlenceli, sağlıklı ve güvenli bir ortam sunma amacındayız. Aynı zamanda çocuklarla birlikte kadınlar ve özellikle anneler için çeşitli bilinçlendirme etkinliklerini gerçekleştiriyoruz. Toplum Merkezi’mizden, iki yıldır ayni yardımlar ulaştırmaktan son derece mutlu olduğumuz bölgedeki Dom ve Abdal göçmenler ile birlikte bölge halkı ve çocukları da faydalanmaktadır.


Etkinliklerimizi gönüllülerimizin desteği ile hayata geçirmek istiyoruz. İlk Umut misyon ve vizyonuna hakim, zamanlarını, bilgi ve deneyimlerini sosyal sorumluluk bilincine sahip rol model insanlar ile başta gençler olmak üzere toplumun her kesimine edinilen bilgi ve deneyimi aktararak, gönüllülüğün öneminin ve bilincine sahip neslin yetişmesi hedeflenmektedir.

İlk Umut Derneği, dil, din, ırk, mezhep, cinsiyet ve sosyal farklılık gözetmeksizin tüm ihtiyacı olan taraflara hizmet sunar.

İlk Umut Derneği, Gönüllüsünden, gönüllü olduğu alanda, talep edilen gönüllülüğü, tam bir istek ve motivasyonla; paylaşmayı bilen, iletişimi güçlü, merhamet sahibi ve yaptığı iş için gerekli disiplin ile hareket etmesini bekler. Gönüllülükte işbirliğini, şeffaf ve sürekli diyalog halinde bir çalışma yapılmasını önemser.

İlk Umut Derneği Bireysel Gönüllüsü;

Kabul,beyan ve taahüt eder.