Gaziantep’te başlattığımız kuaför projemizin ilk adımını gerçekleştirdik


Gaziantep’te başlattığımız kuaför projemizin ilk adımını gerçekleştirdik

Gaziantep’te başlattığımız kuaför projemizin ilk adımını gerçekleştirdik. Gaziantep’teki gönüllü ve çalışanlarımızla birlikte 15 çocuğumuzun saç kesimini ve bakımını yaparak pandemi döneminin de getirdiği zorlu hayat şartlarına içinde bulundukları zorlu koşullar eklenince saçlarını kestirme, yani aslında öz bakım ihtiyacı olarak gördüğümüz ihtiyaçlarını karşılayamayan miniklerimizin hem ihtiyacını giderdik hem de onlarla oyunlar oynadık.


Etkinliklerimizi gönüllülerimizin desteği ile hayata geçirmek istiyoruz. İlk Umut misyon ve vizyonuna hakim, zamanlarını, bilgi ve deneyimlerini sosyal sorumluluk bilincine sahip rol model insanlar ile başta gençler olmak üzere toplumun her kesimine edinilen bilgi ve deneyimi aktararak, gönüllülüğün öneminin ve bilincine sahip neslin yetişmesi hedeflenmektedir.

İlk Umut Derneği, dil, din, ırk, mezhep, cinsiyet ve sosyal farklılık gözetmeksizin tüm ihtiyacı olan taraflara hizmet sunar.

İlk Umut Derneği, Gönüllüsünden, gönüllü olduğu alanda, talep edilen gönüllülüğü, tam bir istek ve motivasyonla; paylaşmayı bilen, iletişimi güçlü, merhamet sahibi ve yaptığı iş için gerekli disiplin ile hareket etmesini bekler. Gönüllülükte işbirliğini, şeffaf ve sürekli diyalog halinde bir çalışma yapılmasını önemser.

İlk Umut Derneği Bireysel Gönüllüsü;

Kabul,beyan ve taahüt eder.