05Eyl2022
COVID-19 Big Hearts Policy Update Calling All Climate Champions To Apply

İLETİŞİM

Konutkent Mh. 3028. Sk. No:16/A-126 Çankaya-Ankara

iletisim@ilkumutdernegi.org

0312 502 58 00

Gönüllülük Başvuru Formu

Ortalama 48 saat içerisinde geri dönüş yapılacaktır. Zorunlu alanlar * ile işaretlenmiştir.

  Gönüllü Olma Şartları

  Etkinliklerimizi gönüllülerimizin desteği ile hayata geçirmek istiyoruz. İlk Umut misyon ve vizyonuna hakim, zamanlarını, bilgi ve deneyimlerini sosyal sorumluluk bilincine sahip rol model insanlar ile başta gençler olmak üzere toplumun her kesimine edinilen bilgi ve deneyimi aktararak, gönüllülüğün öneminin ve bilincine sahip neslin yetişmesi hedeflenmektedir.

  İlk Umut Derneği, dil, din, ırk, mezhep, cinsiyet ve sosyal farklılık gözetmeksizin tüm ihtiyacı olan taraflara hizmet sunar.

  İlk Umut Derneği, Gönüllüsünden, gönüllü olduğu alanda, talep edilen gönüllülüğü, tam bir istek ve motivasyonla; paylaşmayı bilen, iletişimi güçlü, merhamet sahibi ve yaptığı iş için gerekli disiplin ile hareket etmesini bekler. Gönüllülükte işbirliğini, şeffaf ve sürekli diyalog halinde bir çalışma yapılmasını önemser.

  İlk Umut Derneği Bireysel Gönüllüsü;

  • Gönüllü faaliyetlerde verilen görevi tamamlayıncaya kadar devamlılık sağlayacağını, ancak zorunluluk hallerinde yetkili kişiye bilgi vererek ayrılacağını,
  • Toplumsal hassasiyetleri, coğrafi koşulları, farklı kültürleri, kişilerin içerisinde bulundukları psikolojik durumları dikkate alarak uygun söylem ve eylemlerde bulunacağını,
  • Kişisel sorunlarını gönüllülük çalışmalararına taşımayacağını,
  • Etik ,ahlaki ve insani değerlere saygılı olacağını,
  • Gönüllü faaliyetleri veya İlk Umut Derneği markasını kullanarak herhangi maddi çıkar elde etmeyeceğini ve böyle bir beklenti içerisinde olmayacağını
  • Gönüllülüğün karşılıksız hizmet anlayışı ile kabul edilen bir görev olduğunu bildiğini,
  • İlk Umut Derneği bünyesindeki faaliyetler kapsamında gönüllü tarafından kayda alınan ya da gönüllüye ait fotoğraf, video, ses ve benzeri görsel ya da işitsel materyalin İlk Umut Derneğinin kurumsal iletişim organlarında ya da çeşitli iletişim, tanıtım materyalleri ile faaliyetlerinde İlk Umut Derneği tarafından süresiz olarak kullanılmasına izin verdiğini ve bu konuda hiçbir bedel talep etmeyeceğini,
  • Gönüllülük Başvuru/kayıtlarında doğru bilgileri verdiğini ve bu bilgilerin güncel olmasını sağlayacağını,
  • Gönüllülük çalışması esnasında herhangi bir siyasi görüş ve kurum adına etkinlikte bulunmayacağını,
  • İlk Umut Derneği bünyesindeki faaliyetler kapsamında veya bu kapsamda düzenlenen seyahat, gezi vb. organizasyonlara ulaşım sağlanırken oluşabilecek zararlara ilişkin tüm sorumluluğun gönüllüye ait olduğunu,
  • İlk Umut Derneği personeli ile uyum ve işbirliği içinde çalışacağını,

  Kabul,beyan ve taahüt eder.