İzmir AFAD ekibine teşekkür ederiz.


İzmir AFAD ekibine teşekkür ederiz.

Doğal afet zamanlarında insan hayatı için her saniyenin ne kadar önemli olduğunu biliyoruz. Bilinçli, takım ruhunu taşıyan, eğitimli ve donanımlı bir ekip kurmak için İzmir AFAD koordinasyonunda arama kurtarma eğitimimizi aldık. Eğitim süresince bizlere destek olan tüm İzmir AFAD ekibine teşekkür ederiz.


Etkinliklerimizi gönüllülerimizin desteği ile hayata geçirmek istiyoruz. İlk Umut misyon ve vizyonuna hakim, zamanlarını, bilgi ve deneyimlerini sosyal sorumluluk bilincine sahip rol model insanlar ile başta gençler olmak üzere toplumun her kesimine edinilen bilgi ve deneyimi aktararak, gönüllülüğün öneminin ve bilincine sahip neslin yetişmesi hedeflenmektedir.

İlk Umut Derneği, dil, din, ırk, mezhep, cinsiyet ve sosyal farklılık gözetmeksizin tüm ihtiyacı olan taraflara hizmet sunar.

İlk Umut Derneği, Gönüllüsünden, gönüllü olduğu alanda, talep edilen gönüllülüğü, tam bir istek ve motivasyonla; paylaşmayı bilen, iletişimi güçlü, merhamet sahibi ve yaptığı iş için gerekli disiplin ile hareket etmesini bekler. Gönüllülükte işbirliğini, şeffaf ve sürekli diyalog halinde bir çalışma yapılmasını önemser.

İlk Umut Derneği Bireysel Gönüllüsü;

Kabul,beyan ve taahüt eder.