05Eyl2022
COVID-19 Big Hearts Policy Update Calling All Climate Champions To Apply

İLETİŞİM

Konutkent Mh. 3028. Sk. No:16/A-126 Çankaya-Ankara

iletisim@ilkumutdernegi.org

0312 502 58 00

İLK UMUT DERNEĞİ

Kurumsal

Dünya üzerinde süregelen savaş ve baskılar neticesinde ortaya çıkan yaşama zorlukları milyonlarca insanı topraklarından göç etmeye zorladı. Sonuçlarını hepimizin ibretle izlediği bu acı tablonun düzeltilmesine katkıda bulunabilmek ve başta barınma hakkı gözetilmek üzere, dil, din, ırk, düşünce yapısı ayırt etmeksizin tüm insanların temel hak ve özgürlüklerini koruyabilmek adına, 3 iyi insan tarafından İlk Umut Derneği kuruldu.

İlk Umut Derneği “İnsanların size nasıl davranmasını istiyorsanız, siz de onlara öyle davranın.” Önermesini kendisine ilke edinerek çalışmalarına 2015 yılında başladı. Türkiye’de faaliyet gösteren bir Sivil Toplum Kuruluşu olan İlk Umut Derneği,tüm dünya insanları için eşit ve özgürlükçü, hak ve hürriyetleri koruyucu bir düşünce yapısı ile kalıcı bir dayanışma ve yardımlaşma bağı kurma yolunda tutku ile yürüyor.

Amaçlarımız

İlkelerimiz

Temel Hak ve Özgürlüklerin Korunması

İnsan, sadece insan olmaktan dolayı, doğuştan bazı hak ve hürriyetlere sahiptir. İnsanın sahip olduğu haklar, tüm değerlerden önce gelir; bu haklar insana kimse tarafından verilmemiştir; dolayısıyla bu hak ve hürriyetlere kimse dokunamaz.

Ev yanıyorsa, ona itfaiye göndermek için hâkimden izin istenmez

Jean Romieu

Doğru
ve
İyi Yönetim

Uyulması gerekli standartların ortaya konulmasında, kararlara dayanak olacak bilgilerin toplanıp yayılmasında, çözümler üretilmesinde ve en önemlisi katılımcı eşitliğin hayata geçirilmesinde hem zorlayıcı, hem de yardımcı olmak.

Önemli işleri başarmak zor, yönetmek ise daha da zordur.

Friedrich Nietzsche

Finansal
Sürdürülebilirlik

• Kaynak yönetimine bütünsel yaklaşım sağlamak

• Kaynak geliştirme planlaması yapmak.

• Bağış / yardım toplama yasal düzenlemeleri ve sivil toplumdan diğer iyi örnekleri incelemek.

Gideceğin yoldan eminsen, engeller ‘dinlenme noktan’ olmaktan öteye gidemez.

Paulo Coelho

Hesap Verme
ve Şeffaflık

İç kontrol sisteminin devam ettirilmesi, belirli aralıklarla gözden geçirilmesi.

İç denetim yoluyla düzenli izleme.

Belirli aralıklarla şeffaf ve açık bir mali raporlamave gözden geçirme.

Bağımsız bir denetim komitesi tarafından denetim yapılmasının sağlanması.

Doğruluk sonsuzluğun güneşidir. Nasıl olsa doğar.

Yurdal Epsileli