Kurumsal

İnsanlara bir umut aşılamak için büyük bir tutku taşıyoruz.


Dünya üzerinde süregelen savaş ve baskılar neticesinde ortaya çıkan yaşama zorlukları milyonlarca insanı topraklarından göç etmeye zorladı. Sonuçlarını hepimizin ibretle izlediği bu acı tablonun düzeltilmesine katkıda bulunabilmek ve başta barınma hakkı gözetilmek üzere, dil, din, ırk, düşünce yapısı ayırt etmeksizin tüm insanların temel hak ve özgürlüklerini koruyabilmek adına, 3 iyi insan tarafından İlk Umut Derneği kuruldu.

İlk Umut Derneği “İnsanların size nasıl davranmasını istiyorsanız, siz de onlara öyle davranın.” Önermesini kendisine ilke edinerek çalışmalarına 2015 yılında başladı. Türkiye’de faaliyet gösteren bir Sivil Toplum Kuruluşu olan İlk Umut Derneği,tüm dünya insanları için eşit ve özgürlükçü, hak ve hürriyetleri koruyucu bir düşünce yapısı ile kalıcı bir dayanışma ve yardımlaşma bağı kurma yolunda tutku ile yürüyor.

Amaçlarımız:
•Temel evrensel insani değerler ışığında, din, dil, ırk, cinsiyet farkı gözetmeksizin, yardım talebinde bulunan ve elimizin ulaşabileceği her insana var gücümüzle yardım etmek.
•Eğitimli, donanımlı, bilinçli, dinamik, güçlü ve yalnızca iyilerden oluşan bir ekip yaratmak.
•Acil durumlarda, insanların hayatını kolaylaştıracak, insanların hayat adaptasyonlarını hızlandıracak, kaliteli ekipmanlara sahip olmak.

•Bahsedilen makine veekipmanları gerektiği zaman en hızlı şekilde ve en doğru yerde insanların hizmetine sunacak uzman kadroyu kurmak ve bu kadronun sürekliliğini sağlamak.
•Ülkesel ve küresel huzur, adalet, temel insani haklarda eşitlik ve birliktelik için ihtiyaç sahipleri ve yardımseverler arasında sağlam, güvenilir bir köprü oluşturmak.
•Yapılan her yardımın doğru yere, doğru zamanda, doğru kişiye ulaşmasını sağlamak.
•Tüm yardım projelerimiz ile ilgili kamu oyunu, ihtiyaç sahiplerini ve yardım severleri bilgilendirmek.
•Derneğin her kolunun uyum içerisinde bir arada ve en verimli şekilde çalışmasını sağlamak.
•Dernek değerlerini her gönüllü üyemize ve tüm iyi insanlara aşılamak. Kuracağımız iyilik köprülerinin gelecek nesillere de aktarılabilmesi için gerekli çalışmaları yapmak.

İlkelerimiz:

•Temel Hak ve Özgürlüklerin Korunması:
-insan, sadece insan olmaktan dolayı, doğuştan bazı hak ve hürriyetlere sahiptir. İnsanın sahip olduğu haklar, tüm değerlerden önce gelir; bu haklar insana kimse tarafından verilmemiştir; dolayısıyla bu hak ve hürriyetlere kimse dokunamaz.
“Ev yanıyorsa, ona itfaiye göndermek için hâkimden izin istenmez” (Jean Romieu).

•Doğru ve İyi Yönetim:
-Uyulması gerekli standartların ortaya konulmasında, kararlara dayanak olacak bilgilerin toplanıp yayılmasında, çözümler üretilmesinde ve en önemlisi katılımcı eşitliğin hayata geçirilmesinde hem zorlayıcı, hem de yardımcı olmak.
“Önemli işleri başarmak zor yönetmek ise daha da zordur. (Friedrich Nietzsche)

•Finansal Sürdürülebilirlik:
-Kaynak yönetimine bütünsel yaklaşım sağlamak.
-Kaynak geliştirme planlaması yapmak.
-Bağış /yardım toplama yasal düzenlemeleri ve sivil toplumdan diğer iyi örnekleri incelemek.
“Gideceğin yoldan eminsen, engeller ‘dinlenme noktan’ olmaktan öteye gidemez.” (PauloCoelho)

•Hesap Verme ve Şeffaflık:
-İç kontrol sisteminin devam ettirilmesi, belirli aralıklarla gözden geçirilmesi.
-İç denetim yoluyla düzenli izleme.
-Belirli aralıklarla şeffaf ve açık bir mali raporlamave gözden geçirme.
-Bağımsız bir denetim komitesi tarafından denetim yapılmasının sağlanması.
“Doğruluk sonsuzluğun güneşidir. Nasıl olsa doğar.” (Yurdal Epsileli)


Demokan Kileci

Yönetim Kurulu Başkanı & IT Uzmanı

Refik Topçu

Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı & Danışman

Umut Şahin

Genel Sekreter - Sosyolog


Etkinliklerimizi gönüllülerimizin desteği ile hayata geçirmek istiyoruz. İlk Umut misyon ve vizyonuna hakim, zamanlarını, bilgi ve deneyimlerini sosyal sorumluluk bilincine sahip rol model insanlar ile başta gençler olmak üzere toplumun her kesimine edinilen bilgi ve deneyimi aktararak, gönüllülüğün öneminin ve bilincine sahip neslin yetişmesi hedeflenmektedir.

İlk Umut Derneği, dil, din, ırk, mezhep, cinsiyet ve sosyal farklılık gözetmeksizin tüm ihtiyacı olan taraflara hizmet sunar.

İlk Umut Derneği, Gönüllüsünden, gönüllü olduğu alanda, talep edilen gönüllülüğü, tam bir istek ve motivasyonla; paylaşmayı bilen, iletişimi güçlü, merhamet sahibi ve yaptığı iş için gerekli disiplin ile hareket etmesini bekler. Gönüllülükte işbirliğini, şeffaf ve sürekli diyalog halinde bir çalışma yapılmasını önemser.

İlk Umut Derneği Bireysel Gönüllüsü;

Kabul,beyan ve taahüt eder.