Mobil Hijyen Tırı – 2


Mobil Hijyen Tırı – 2

İKİNCİ HİJYEN KONTEYNIRININ HAZIRLIKLARI

Daha önceki blog yazılarımızda belirttiğimiz üzere; ziyaret ettiğimiz özellikle düzensiz kamplarda temel sorunun hijyen olduğunu tespit etmiştik. Düzenli ya da düzensiz kamp alanlarında barınma ve gıda sorunlarının bir şekilde çözümlendiğini ancak hijyen probleminin katlanarak devam ettiğini belirtmiştik. Bu sorunun çözümü için düşündüğümüzde Mobil Hijyen Konteynırı Projesi oluşturulmuş ve bir adet üretilerek proje hayata geçirilmişti. Ve bu konteynır hala gerek düzenli-düzensiz kamp alanları gerekse afet olaylarında bolgelerde kullanılmaya devam edilmektedir. İlk Umut Derneği olarak Mobil Hijyen Konteynırı’nın hem kullanışlı hem de insanlar üzerindeki etkisinin ve ihtiyacın ne denli büyük olduğunu gördükçe ikinci bir konteynırın üretilmesi konusunda karara vardık. Umut ediyoruz ki daha fazla ihtiyaç sahibine ulaşacak, onlara temiz mis gibi kokan kıyafetler sağlayacak, güvenilir bir ortamda duş alabilecek ve tuvaletleri kullanabilecekler.
Hazırlıklarımız ve çalışmalarımız bunun sağlanabilmesi için son sürat devam etmektedir.


Etkinliklerimizi gönüllülerimizin desteği ile hayata geçirmek istiyoruz. İlk Umut misyon ve vizyonuna hakim, zamanlarını, bilgi ve deneyimlerini sosyal sorumluluk bilincine sahip rol model insanlar ile başta gençler olmak üzere toplumun her kesimine edinilen bilgi ve deneyimi aktararak, gönüllülüğün öneminin ve bilincine sahip neslin yetişmesi hedeflenmektedir.

İlk Umut Derneği, dil, din, ırk, mezhep, cinsiyet ve sosyal farklılık gözetmeksizin tüm ihtiyacı olan taraflara hizmet sunar.

İlk Umut Derneği, Gönüllüsünden, gönüllü olduğu alanda, talep edilen gönüllülüğü, tam bir istek ve motivasyonla; paylaşmayı bilen, iletişimi güçlü, merhamet sahibi ve yaptığı iş için gerekli disiplin ile hareket etmesini bekler. Gönüllülükte işbirliğini, şeffaf ve sürekli diyalog halinde bir çalışma yapılmasını önemser.

İlk Umut Derneği Bireysel Gönüllüsü;

Kabul,beyan ve taahüt eder.