ŞİMDİ EĞİTİM ZAMANI PROJESİ


ŞİMDİ EĞİTİM ZAMANI PROJESİ

‘’Eğitimde fırsat eşitliği her çocuğun hakkıdır’’ düşüncesiyle devam ettirdiğimiz bu proje kapsamında; İhtiyaçlarını karşılayamadığı için temel eğitim imkânından mahrum kalan çocuklarımıza, kırtasiye ve eğitim setleri dağıtarak okullarına eksiksiz şekilde devam etmelerini sağlıyoruz. Eğitim alanında da çocuklarımızın yanında olarak; onları geleceğe hazırlıyoruz.


Etkinliklerimizi gönüllülerimizin desteği ile hayata geçirmek istiyoruz. İlk Umut misyon ve vizyonuna hakim, zamanlarını, bilgi ve deneyimlerini sosyal sorumluluk bilincine sahip rol model insanlar ile başta gençler olmak üzere toplumun her kesimine edinilen bilgi ve deneyimi aktararak, gönüllülüğün öneminin ve bilincine sahip neslin yetişmesi hedeflenmektedir.

İlk Umut Derneği, dil, din, ırk, mezhep, cinsiyet ve sosyal farklılık gözetmeksizin tüm ihtiyacı olan taraflara hizmet sunar.

İlk Umut Derneği, Gönüllüsünden, gönüllü olduğu alanda, talep edilen gönüllülüğü, tam bir istek ve motivasyonla; paylaşmayı bilen, iletişimi güçlü, merhamet sahibi ve yaptığı iş için gerekli disiplin ile hareket etmesini bekler. Gönüllülükte işbirliğini, şeffaf ve sürekli diyalog halinde bir çalışma yapılmasını önemser.

İlk Umut Derneği Bireysel Gönüllüsü;

Kabul,beyan ve taahüt eder.