Sokağa çıkma Kısıtlamasında Bizimler için Çalışan Kolluk Kuvvetlerimiz


Sokağa çıkma Kısıtlamasında Bizimler için Çalışan Kolluk Kuvvetlerimiz

Ankara’da soğuk hava şartlarında sokağa çıkma kısıtlaması kapsamında bir çok noktada denetim yapan kolluk kuvveti ekiplerimize çay ve ikramlarını ilettik. Tüm kolluk kuvvetlerimize verdikleri hizmetlerden ötürü teşekkürlerimizi borç biliriz.


Etkinliklerimizi gönüllülerimizin desteği ile hayata geçirmek istiyoruz. İlk Umut misyon ve vizyonuna hakim, zamanlarını, bilgi ve deneyimlerini sosyal sorumluluk bilincine sahip rol model insanlar ile başta gençler olmak üzere toplumun her kesimine edinilen bilgi ve deneyimi aktararak, gönüllülüğün öneminin ve bilincine sahip neslin yetişmesi hedeflenmektedir.

İlk Umut Derneği, dil, din, ırk, mezhep, cinsiyet ve sosyal farklılık gözetmeksizin tüm ihtiyacı olan taraflara hizmet sunar.

İlk Umut Derneği, Gönüllüsünden, gönüllü olduğu alanda, talep edilen gönüllülüğü, tam bir istek ve motivasyonla; paylaşmayı bilen, iletişimi güçlü, merhamet sahibi ve yaptığı iş için gerekli disiplin ile hareket etmesini bekler. Gönüllülükte işbirliğini, şeffaf ve sürekli diyalog halinde bir çalışma yapılmasını önemser.

İlk Umut Derneği Bireysel Gönüllüsü;

Kabul,beyan ve taahüt eder.